משפט מסחרי
ייעוץ ללקוחות וספקים בשלבים השונים של המו"מ בתהליכי רכש שונים לרבות מכרזים כדין, כתיבת הסכמים משפטיים ומכרזים, כתיבת מענה למכרזים, ליווי הלקוח  או הספק עד לחתימת ההסכם בפועל למול הספק ו/או הלקוח, ייצוג לקוחות ו/או ספקים בסכסוכים עסקיים המגיעים לפתחו של בית המשפט לרבות תקיפת מכרזים בבית הדין, ייעוץ וייצוג לקוחות וספקים בענייני צרכנות שונים מול בית הדין.
 

 


 
מקרקעין
ייעוץ ללקוחות ולמוכרים בשלבים המקדימים לעסקת המקרקעין, בדיקת נאותות ובדיקות מקדימות עוד בטרם ייחתם הסכם מכר מקרקעין, ניסוח הסכמים וייעוץ לגבי הסכמי מקרקעין, ליווי המוכר ו/או הקונה בעסקאות מקרקעין, טיפול בהעברת זכויות על מקרקעין מהמוכר לקונה, ייצוג במקרים בהם נגלע סכסוך בקשר לעסקת מקרקעין.