עומד בראש מעייניו ודאגותיו של עורך הדין..."

כב' הש' צבי ברנזון, על"ע 7/73 פלוני נ' הוועד המחוזי, פ"ד כה(1) 679 (1974)

"... 'אמונה' פירושה אמת ויושר ו'מסירות' פירושה:

חריצות ושקידה, דבקות ואדיקות, כשהאינטרס של הלקוח

1

ייעוץ וייצוג עובדים ומעסיקים בסוגיות וסכסוכים הנובעים כתוצאה מיחסי עבודה וטענות לקיפוח זכויות סוציאליות.

2

ייעוץ וייצוג בעניינים מסחריים לרבות מכרזים, כתיבה וניסוח מכרזים וחוזים. עריכת הסכמי מכר מקרקעין, ייצוג וייעוץ בנושאי מיסוי מקרקעין והעברת זכויות.

3

ייעוץ וייצוג בנושאי גירושין, עריכת הסכמי רכוש בין בני זוג, עריכת צוואות וניהול עזבונות.