אחריות חברות ומנהלים בנושא בטיחות בעבודה*

למרות שבהכרעת הדין זוכתה שיכון ובינוי-סולל בונה ומנהליה מאשמה פלילית בגין גרימת מותו ברשלנות של עובד באחד מאתרי הבנייה של החברה, הכרעת הדין של בית המשפט בעניין זה מהווה תמרור אזהרה למעסיקים בעניין אחריותם על בטיחות עובדיהם ומגדירה מהם הקריטריונים עליהם מחויבים מעסיקים להקפיד.

ביום 24.07.2007, במהלך עבודות הרכבת לוח טרומי (במשקל 700 ק"ג) באתר בנייה של חברת שיכון ובינוי-סולל בונה בשכונת ממילא בירושלים נפל אל מותו עובד של החברה בשם מחמד גויאדאת מהקומה ה – 12 בבניין. על פי כתב האישום המסתמך על תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח – 1977 הרכבת הרכיב הטרומי בוצעה באופן שלא הובטחה יציבותו, התומכות לא עוגנו כראוי, הרכיב הטרומי שוחרר מאחיזתו של אונקל העגורן לפני שנתמך היטב והתומכות הוסרו בטרם הושלמו כל החיבורים, עקב כך איבד הרכיב הטרומי את יציבותו ונפל. חוט שזור שהיה קשור לרכיב הטרומי ונועד למנוע את נפילתו נכרך סביב רגליו של המנוח, משך אותו מטה יחד איתו והפילו אל מותו.
בכתב האישום האשימה המדינה את החברה ומנהלי העבודה באתר בגרימת מוות ברשלנות מהטעמים הבאים:
 1. הנאשמים לא הכינו תכנית ביצוע כתובה לתמיכה זמנית של הרכיבים הטרומיים בעת התקנתם באופן שיגדיר את ההתקנה והאבטחה מפני נפילה.
 2. הנאשמים לא הוציאו הנחיות כתובות בידי מהנדס קונסטרוקציה או מהנדס אזרחי המורות על דרך הרכבת הרכיב הטרומי וייצובו באופן בטוח.
 3. הנאשמים לא נקטו באמצעים לאבטחת הרכיב הטרומי מפני נפילה בכל שלבי ההתקנה ולא דאגו לעיגון הרכיב בתומכות ראויות.
 4. הנאשמים נתנו אפשרות לשחרור הרכיב מאונקל העגורן בטרם נתמך היטב ולא הורו למנוח ולמפעיל העגורן לשחרר את הרכיב מתלייתו אלא רק לאחר שנתמך היטב.
 5. הנאשמים אפשרו למנוח להסיר את התומכות בטרם הושלמו כל החיבורים הקבועים של הרכיב למבנה.
המדינה טענה נגד הנאשמים כי הם חבים חובת זהירות מושגית וקונקרטית כלפי העובדים במתחם ומכיוון שישנו קשר סיבתי בין ההתנהגות הנאשמים לבין מותו של המנוח יש להרשיעם בגרימת מותו ברשלנות. בכתב האישום נטען  כי הנאשמים היו צריכים לצפות שבמידה והתומכות של הרכיב הטרומי מוסרות בטרם יוצב כהלכה יתמוטט וייפול וכי היו צריכים לצפות טעויות אנוש שעשויות להוביל לתוצאות קשות ולתת לכך מענה.
בית המשפט הכריע זיכה את הנאשמים מחבות פלילית לגרימת מותו של המנוח ברשלנות מהטעמים הבאים:
 1. העדרה של תכנית עבודה כתובה אינה מהווה רשלנות לכשעצמה, אולם קיומה של תכנית כתובה עשוי להוות אינדיקציה לקיומה של שיטה סדורה.
 2. ביצוע עבודות מורכבות הדורשות רמת מיומנות גבוהה ומתבצעת תוך סיכון גבוה מחייב התייחסות מתאימה.
 3. התקשרותה של החברה עם גורמי תכנון מקצועיים המתמחים בתחום שהתוותה שיטת עבודה ופיקחה על ביצועה בשטח והקפדה על קיום שיטת העבודה שהתוותה החברה תוך קיום פגישות תכופות בין נציגי החברה לבין נציגי החברה המפקחת לצורך קבלת אישור ביצוע העבודה על פי ההנחיות.
 4. החברה ומנהלי העבודה ביצעו הדרכות בטיחות לעובדים ביניהם למנוח אשר כללו טופס הוראות בטיחות בשפתו עליו הוא חתם.
 5. מנהל העבודה האישי של המנוח הדריך יומיום את העובדים וביניהם את המנוח לגבי קיום הוראות בטיחותופיקח על קיום הוראות הבטיחות על ידי העובדים לרבות שימוש בציוד הבטיחות הייעודי.
מהטעמים האלה ובשל חוסר ההצלחה של התביעה להוכיח את התרשלותה של החברה ומנהליה זוכו, כאמור הנאשמים בדין.
החשיבות בהכרעת הדין הזו היא כפולה:
ראשית היא מחדדת את העובדה כי החברה, נושאי המשרה שבה ואף מנהלי העבודה בשטח חבים חובת זהירות מושגית וקונקרטית כלפי העובדים שלהם, יחד ולחוד.
שנית הכרעת הדין נותנת כלים לנושאי המשרה ולמנהלי בשטח כיצד לממש את חובת הזהירות בה הם חבים כלפי עובדיהם:
 1. יש לאבחן את הסיכונים הקיימים באתרי העבודה ואת העבודות הטומנות בחובן סיכונים.
 2. יש לתת מענה לסיכונים על ידי יצירת שיטת עבודה סדורה ובטיחותית תוך התייעצות עם גורמי מקצוע המומחים בתחום, חלה חשיבות גבוהה לכתיבת תכנית עבודה והנחיות עבודה כתובות שיפרטו את שיטת העבודה, הוראות הבטיחות ואת תכנית הבקרה ליישום השיטה בשטח.
 3. יש לבצע בקרה מתמדת ותכופה בשטח על יישום השיטה בשטח הלכה למעשה.
 4. יש להקפיד על הסמכת עובדים לעבודות מורכבות ועבודות המחייבות הסמכה רשמית על פי התקנות (לדוגמא: עבודה בגובה, עבודה בחלל מוקף וכו').
 5. יש להדריך את העובדים לגבי הוראות הבטיחות ושיטת העבודה ולהחתימם על טופס בשפתם.
 6. יש לקיים הדרכות בטיחות יומיומיות ולקיים פיקוח הדוק על קיומן בשטח.
 7. יש לספק את כל ציוד הבטיחות הנדרש לעבודה על פי התקנות ועל פי השיטה שנקבעה.
הקפדה של חברות ומנהלים בשטח על קיום הכללים הללו עשוי להקטין את הסיכויים להיפגעות עובדים בזמן העבודה ובמידה ובכל זאת הם נפגעים עשויה להקטין את הסיכוי להגשת כתב אישום פלילי ולהגדיל את הסיכויים לזיכוי במידה וזה הוגש.
 
ב"כ הנאשמים: עו"ד ינון סרטל ועו"ד שי אילון.
 
הכותב: עו"ד לירון סבן, עוסק בדיני עבודה ומשפט מסחרי לא ייצג בתיק.